Landsdækkende levering & Prisgaranti

Cookie og GDPR lovgivningen

Kunder og samarbejdspartnere

Persondataforordningen i h.t. GDPR (EU 2016/679)
Den 7. himmel behandler og arkiverer kun almindelige persondata og kun hvis disse data har et formål i forbindelse med en handel, en forespørgsel eller rådgivning.

Den 7. himmel hverken behandler eller arkiverer personfølsomme data i den særlige kategori.
Den 7. himmel arkiverer almindelige persondata i 5 år, hvorefter de bliver slettet. Persondata, som ikke længere bruges, slettes. Persondata, som ikke er korrekte, bliver rettet.

Alle har ret til at få oplyst hvilke personlige data Den 7. himmel har arkiveret. Alle har også ret til at få rettet sine persondata og endda få egne persondata slettet hos Den 7 himmel, medmindre det strider imod Den 7 himmels legitime interesse eller retslige forpligtelse i henhold til EU 2016/679 artikel 6.

Alle har ret til at klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk, såfremt Den 7. Himmel IVS ikke lever op til sin oplysningspligt indenfor 30 dage.

De persondata, som vi har registreret er:

Privatadresse/Firmaadresse
E-mail
Navn
Mobiltelefonnummer
Arbejdstelefonnummer

Som led i indgåelsen af en aftale om aftalt arbejde behandler Den 7. himmel en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

 

Den 7 himmel er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

 

  • Den 7. himmel, Roskildevej 268, 2610 Rødovre – CVR 35875549
  • Telefon 36 72 60 80 eller mail: info@den7himmel.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne sende dig løbende mails, kontakte dig ved spørgsmål og for at kunne fakturere dig.

 

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Den 7. himmel vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav. Vi kan dog ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

 

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, den 7. himmel behandler om dig:

 

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Den 7 himmel ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.